Prof. Dr. Özgür Öktem

Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Özgür Öktem, 1971 yılında doğdu. 1996 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. İhtisasını, 2001 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nde, üreme endokrinolojisi, infertilite ve yardımcı üreme teknikleri üzerine üst ihtisasını ise 2003-2005 arasında Cornell University Weill Medical College Center for Reproductive Medicine and Infertility Institute, moleküler biyoloji eğitimini ise 2005-2008 yılları arasında Memorial Sloan Kettering Cancer Center New York USA ‘de tamamladı.

2009-2012 yılları arasında Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesinde uzman ve doçent dr. olarak çalışan Dr. Öktem 2013 yılından beri Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezinde çalışmaktadır. Dr. Öktem ayrıca Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde üreme tıbbı master ve doktora programlarının kurucu öğretim üyesidir. Fertilitenin korunması konusunda çok sayıda çalışması bulunan Dr. Öktem Turkish Society of Fertility Preservation başkanı, Asian ve International Society of Fertility Preservation kurucu üyeleri arasındadır.

Folikülogenez, korpus luteum biyolojisi, IVF de luteal faz defekti, seks steroid sentezi, over dokusu dondurma ve transplantasyon teknikleri, cryobiyoloji, kemoterapi ilaçlarının overde hasar oluşturma mekanizmaları, DNA hasarına olan hücre yanıtı ve yüzey epitel/granuloza hücreli over tümörler, endometriosis araştırma konularından bazılarıdır.

Çalışmaları 2008 yılında Amerikan Jineolojik Araştırmalar (The Society of Gynecologic Investigations) Derneği; 2013, 2015 ve 2016 yıllarında ise Amerikan Üreme Tıbbı Derneği tarafından (The American Society of Reproductive Medicine), 2015 Koç Üniversitesi ‘’üstün başarı (outstanding faculty)’’ ve 2018 yılında Sedat Simavi Vakfı Sağlık Bilimleri ödüllerine layık görülmüştür.