Üreme Sağlığını Koruma Derneği

Ürsak Hakkında

Kanser hastalığı ve tedavisi ertelenemez bir önceliğe sahiptir. Kanserin erken teşhis edilmesi ve tedavideki gelişmeler hastalığın tedavisinde büyük başarılar sağlamakta ve hastalıksız geçirilen yaşam süresini uzatmaktadır.

Prof. Dr. Mustafa Bahçeci önderliğinde kurulan Üreme Sağlığını Koruma Derneği (ÜRSAK), kanser hastalarının üreme sağlığını koruma altına almayı amaçlıyor.

Dünyada ve ülkemizde hızla artan kanser olguları üreme sağlığının korunması konusunun dikkate alınmasını zorunlu hale getirdi. Erken yaşlarda kansere yakalanma oranlarının artması nedeniyle tedavi öncesi üreme fonksiyonlarının korunması ve tedavi sonrası üreme fonksiyonlarının devamına yönelik çalışmalar önem kazandı. Türkiye’de bir ilke imza atan ve zor bir sosyal sorumluluk görevi üstlenen ÜRSAK – Üreme Sağlığını Koruma Derneği- artık kanser hastalarının üreme sağlığını koruma altına almayı amaçlıyor.

Kanser tedavisi süresince, uygulanan kemoterapi ve radyoterapi maalesef üreme ile ilgili hücre ve sistemleri olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle tedavi sonrasında üreme fonksiyonlarının sağlıklı bir şekilde devam etmesi için üreme sağlının koruma altına alınması gerekmektedir. ÜRSAK (Üreme Sağlığını Koruma Derneği) bu ihtiyaç sebebiyle kurulan bir dernek.

Dernek, sağlık çalışanlarının kanser tedavisi öncesi hastanın üreme fonksiyonlarının korunması konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitilmesinin yanı sıra kanser tedavisi görecek hastaların tedavi öncesi bilinçlendirilmesini ve gerekli tıbbi yardımın yapılmasını da hedefliyor. İhtiyaç sahibi olduğunu belgeleyenlere ise tedavilerinin dernek tarafından ücretsiz yapılması sağlanacak.

Üreme Sağlığı Hangi Durumlarda Korunmalıdır?

Üreme fonksiyonlarını tehdit eden aşağıdaki durumlarda fertilitenin korunması için gerekli önlemlerin alınması, hastanın bilinçlendirilmesi ve uygun fertilite koruyucu seçeneklerin sunulması gerekir.

  • Kanser
  • Kemoterapi
  • Radyasyon
  • Cerrahi tedaviler (Özellikle üreme organlarını kapsayan cerrahiler)
  • Genetik yatkınlık ve diğer hastalıklar (otoimmün hastalıklar ve kollajen doku hastalıkları)
  • Kariyer vb nedenlerle çocuk sahibi olmayı erteleyen kadınlar

Bu olgularda kişinin yaşı, yumurtalık rezervi ve medeni durumu dikkate alınarak uygun üreme sağlığını koruyucu yöntem seçeneği sunulmalıdır.

Kanser Tedavisi Sonrasında Çocuk Sahibi Olmak için…

Kanser tipi, uygulanan tedavinin dozu ve şiddetine bağlı olarak sperm veya yumurta üretimi kısmen veya tamamen durmuş olabilir. Bazı olgularda kanser tamamen iyileştikten sonra üreme fonksiyonları yeniden başlayabilir. Tedavi sonrası sağkalım oranlarının artması, yaşam süresinin uzaması nedenleriyle üreme sağlığının korunması giderek daha çok önem kazanmaktadır. Çünkü bu hastalarda tamamen iyileşme olsa bile gerekli önlemler alınmazsa üreme yeteneklerini tamamen yitirebilirler. Üreme fonksiyonlarını tamamen kaybetmiş olanlarda ise çocuk sahibi olmanın yolu dondurulan üreme hücrelerinin tüp bebek tedavisinde kullanımı ile olabilmektedir.