Çalıştay

Sağlık profesyonellerinin, hastaların ve halkın kanser tedavilerinin hem kadınlarda hem de erkeklerde üreme fonksiyonu üzerindeki olumsuz etkileri ve doğurganlığı korumak için mevcut stratejiler hakkında farkındalık ve eğitimi arttırmak amacıyla kurulmuş olan Üreme Sağlığını Koruma Derneği (ÜRSAK-TSFP) olarak, Klinik ve Laboratuvar Uygulamalar, Yasal, Etik ve Medikolegal Sorunlar açısından Türkiye’de Fertilite Prezervasyonu Uygulamaları; Kapsamlı Değerlendirme Çalıştayı’nı 19 Eylül 2021 Pazar günü İstanbul’da hibrid olarak Katre İsland Hotel – İstanbul’da gerçekleştirmeyi planlamaktayız. 
Tüm meslektaşlarımıza duyurulur.
Daha detaylı bilgi için event@ursak.org